Vòng Quay 50K - May Mắn Ngọc Rồng

- Vòng Quay NRO 50K: Nick Bông Tai đệ Skill 2 Kame trở lên, 500 Triệu Vàng tùy chọn, Nick Sơ Sinh Có Đệ, 50 Triệu Vàng