Vòng Quay 20K - May Mắn Ngọc Rồng

- Vòng Quay NRO 20K: Nick có Bông Tai Potara, Nick có đệ tử, x1 Ngọc Rồng 2s, 50 Triệu Vàng, 20 Triệu Vàng, 10 Triệu Vàng.